Nyhedsanalysen

Systemfejlen har sejret

Finansministeriets enerådende magt over både politikere og andre ministerier er løbet løbsk. Og når det går galt – som med kravene om omstruktureringer i Skat – er der derfor ingen stopklodser. Sådan lyder en fjerde forklaring på de forsvundne milliarder, som Føljeton er gået på skattejagt efter.

Ministerieoverdragelse FINANSMINISTERIET: Claus Hjort Frederiksen afleverer til Kristian Jensen. T.v. ny minister for innovation Sophie Løhde.(Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2016)

Afbureaukratisering lyder besnærende. Hvem kan være imod mindre formynderi? Som allerede Mogens Glistrup trompeterede i 1970’erne, så skal det være slut med ”skrankepaver og papirnussere”. Varme sosu-hænder er altid bedre end kolde djøf-hænder, ikke? Og sådan kunne kliché-kanonen fortsætte. Og sådan har det da også lydt fra politikerne i årtier, når fyringsrunderne blev sat i værk.

Men ganske mærkeligt og næsten umærkeligt har udviklingen alligevel vist sig at ske omvendt: Mens antallet af offentligt generelt er skåret med 35.000, siden Lars Løkke Rasmussens svendestykke, kommunalreformen, blev gennemtvunget, er antallet af akademikere vokset med 6.300 rundt om i kommunerne. I praksis betyder afbureaukratisering således, at der kommer flere bureaukratiske generalister på hovedkontoret og færre fagfolk ude i marken.

I centraladministrationen er der også sket en omfattende omprioritering fra fagfolk til generalister. De fagprofessionelle i de enkelte ressortministerier, såsom Skatteministeriet, har ganske enkelt mistet pondus over for Finansministeriet, hvor yngre karrierefolk i stigende grad har fået mere eller mindre frit spil til at sætte og diktere rammerne for politikudviklingen i Danmark. Vel at mærke uden om folk med viden på området, og som oftest også uden om de politikere, der formelt set skulle have ansvaret. Fænomenet kan også kaldes for magtfuldkommenhed.

I første omgang virkede kravene om færre ansatte i skattevæsnet og øget brug af digitale løsninger imidlertid så selvindlysende, at ingen stillede spørgsmål – heller ikke da man valgte dels at fyre skattefolkene, før IT-systemerne var oppe at køre, og dels at gå efter de billigste digitale leverandører, som hurtigt viste sig at være dobbeltdyre.

Tidligere overvismand Christen Sørensen, som udover at have været professor i nationaløkonomi også har været bl.a. bestyrelsesformand i Københavns Fondsbørs, påpeger, at det politiske styresystem er brudt sammen i Danmark:

”Det er en systemfejl. Det er ikke nok bare at afskedige skatteministeren eller at stille de tidligere skatteministre til ansvar. For det er en systemfejl, som viser sig i tre problemkomplekser. For det første har man ikke haft de fornødne kompetencer til at udvikle IT-systemerne. For det andet er embedsvældet alt for lukket. Og så har Finansministeriet fået for stor magt. Hvis man ikke får gjort op med alle tre problemer, så vil milliardtabene fortsætte,” siger Christen Sørensen og fortsætter:

”Det har kun kunnet ske, fordi man har lukket munden på embedsmændene længere nede i systemet. Vi har en ulyksalig holdning her i Danmark om, at embedsmændene skal være så loyale, at de kun skal sige fra over for ting, der er groft ulovlige. Og dét er uholdbart. Det er katastrofalt. Lige nu rettes skytset mod Skatteministeriet, men jeg mener, at det vigtigste skyts skal rettes mod Finansministeriet, som har gennemtrumfet sparekravene. Også i forhold til ejendomsvurderingerne. Det er Finansministeriet med al deres magtarrogance.”

Men kan det virkeligt passe, at det hverken er de lokalt ansatte i Skat, eller politikerne på Christiansborg, som kan og skal holdes ansvarlige for de forsvundne milliarder? Fortsættelse følger…

En sag om Skat

Skattejagten er kun lige begyndt! Kom til Musikhuset i Aarhus på mandag 27. februar kl. 19.30 eller til Hofteatret ved Christiansborg på onsdag 1. marts kl. 19.30 – og hør tidl. departementschef Peter Loft, tidl. overvismand Christen Sørensen, formand for Dansk Told & Skatteforbund, Jørn Rise Andersen, og skatteadvokat Torben Bagge hjælpe med at opklare, hvordan op mod 27 mia. kr. er forsvundet fra statskassen – uden nogen er blevet tvunget til at tage politisk ansvar. Endnu! Lars Trier Mogensen er på jagt efter en forklaring på den kædereaktion af kollaps, der i de senere år har været i Skat. Hvem er forbryderne? Og hvem har hovedansvaret for danmarkshistoriens største røveri? Køb billet her.

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

Velkommen til Føljeton

Install
×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12