Nyhedsanalysen

DONG-salget skal granskes

De seneste dages afsløringer af skjulte milliardberegninger bag salget af Dong Energy fører til, at Rigsrevisionen nu skal undersøge bl.a. Finansministeriets rolle. Dansk Folkeparti lagde det afgørende pres i sidste øjeblik.

ARKIVFOTO 2015 af DONG Energy Avedøreværk uden for København- - Se RB 26/1 2016 12.02. Dong har besluttet at beholde sine olie- og gasaktiviteter i Danmark, E&P, som en del af planlagt børsintroduktion. Olieforretning nedskrives med 16 milliarder. (Foto: Simon Læssøe/Scanpix 2015)

Alle fortrolige oplysninger vil fortsat forblive skjulte. Men statsrevisorerne har netop besluttet, at Rigsrevisionen skal lave et notat om salget af DONG Energy A/S, herunder ledelsens og Finansministeriets rolle i forbindelse med værdiansættelsen og aktiesalget. Dermed vil Rigsrevisionen nu skulle afdække de mange ubesvarede spørgsmål, som står tilbage efter Dong Energy først blev delvist frasolgt til bl.a. Goldman Sachs og senere børsnoteret.

Statsrevisor Henrik Thorup, som er udpeget af Dansk Folkeparti – og gift med Folketingets formand Pia Kjærsgaard – gjorde udslaget, da han på dagens møde på Christiansborg insisterede på, at DONG-salget skal undersøges af de uafhængige rigsrevisorer.

”Vi har fået nogle papirer frem fra Føljeton, som er interessante. Og nu må Rigsrevisionen så undersøge nøgletallene. Der kan være ting, som rigsrevisor kan få frem, som måske kan være nyt. Jeg kan kun håbe, at notatet vil skabe klarhed,” siger Henrik Thorup til Føljeton.

I de seneste døgn er det kommet frem i hemmelige dokumenter, at Dong Energy arbejdede på et såkaldt ‘Project RED’, som rummede gigantiske værdistigning på ikke mindre end 50 milliarder kroner – værdier, som der er sat spørgsmålstegn ved om ministeriet blot overlod til Goldman Sachs

Henrik Thorup understreger, at notatet kan vise sig kun at blive et første skridt: ”Et notat udelukker ikke en beretning. Hvis rigsrevisoren finder kritisable forhold, vil han helt naturligt gå ind og lave en egentlig beretning – og så bliver ministeren jo også involveret. Nu kigger vi på forløbet, og vi ved jo ikke på forhånd om der kommet noget nyt frem. Rigsrevisor stikker nu spaden ned i jorden, og hvis det viser sig, at noget er foregået, som det ikke skulle, så kommer der automatisk en beretning”.

Tidligere på dagen opfordrede tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen  statsrevisorerne til at sætte gang i en sådan undersøgelse, som det nu sker.

Torsdag 26. februar 2015 Galla på Musicalen Dirty Dancing. Pia Kjærsgaard
Statsrevisor Henrik Thorup var den udslagsgivende faktor bag beslutningen om at undersøge DONG-salget. Her sammen med hustruen Pia Kjærsgaard. Foto: Nikolai Linares / Scanpix

Vil ikke beskyldes

Formanden for statsrevisorerne Peder Larsen, som er udpeget af SF, er mere tilbageholdende, men har accepteret kravet fra Dansk Folkeparti:”Vi er enige om et notat, der ikke skal inddrage fortrolige oplysninger. Der har fra flere sider været et ønske, og det imødekommer vi,” siger Peder Larsen, og forklarer, hvorfor han er gået med til at anmode Rigsrevisionen om et notat:

”Vi vil ikke beskyldes for, at vi står i vejen for at undersøge det én gang mere. Nu må vi se, hvad Rigsrevisionen finder frem. Vi synes dog, at der er behov for et kortfattet faktuelt notat, hvor de mest elementære oplysninger fremgår,” siger Peder Larsen, som afviser at forholde sig til de afsløringer, som Føljeton har bragt: ”Jeg kan ikke svare på det, før det er blevet undersøgt”.

Den konservative statsrevisor Lars Barfoed henviser direkte til afsløringerne her i Føljeton: ”Nu får vi den gennemgang fra Rigsrevisionen, som viser, hvad der er op og ned, hvad processen har været, og om noget ikke har været tilstrækkeligt fremme og skal graves mere i. De oplysninger, der er kommet frem i Føljeton og andre steder vil nu være noget, som Rigsrevisionen må forholde sig til,” siger tidligere justitsminister Lars Barfoed til Føljeton

Statsrevisorerne forventer, at Rigsrevisionen vil aflevere notatet om DONG-salget omkring årsskiftet. Ifølge TV2 ser DONG Energy frem til at modtage Rigsrevisionen undersøgelse:

”Vi har igennem hele forløbet beredvilligt svaret på de spørgsmål, der er blevet stillet til DONG Energy i forbindelse med kapitaludvidelsen og børsnoteringen. Vi ser frem til, at en undersøgelse fra Rigsrevisionen kan belyse fakta og aflive de myter og misforståelser, som har været fremført i den offentlige debat,” siger koncernchef Henrik Poulsen.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er tydeligvis endnu mindre begejstret for statsrevisorernes beslutning. Til DR forsøger han at nedtone den nye undersøgelses omfang: ”Som statsrevisorerne nævner, er det jo en sag, som i høj grad allerede er belyst takket være mere end 200 besvarede spørgsmål fra Folketinget og en lang række samråd, ligesom Folketingets Finansudvalg har haft adgang til alle centrale dokumenter,” siger Claus Hjort Frederiksen.

Det skal undersøges

”Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om i et faktuelt notat/ beretning at beskrive:

– Forberedelsen af aktiesalget i DONG, salget og den efterfølgende børsnotering

– Ledelsens og Finansministeriets rolle i forbindelse med værdiansættelsen og aktiesalget, herunder eventuelle incitamentsstrukturer i for-hold til værdiansættelsen og incitamentsprogrammer for medarbejdere i DONG Energy A/S i forbindelse med aktiesalget

– Udviklingen i DONGs gældsforhold (væsentlige nøgletal) siden årsregnskab 2012, som er behandlet i Beretning 4/2012 om DONG Energy A/S

– Udviklingen i DONG Energy’s økonomi (væsentlige nøgletal) siden aktiesalget

– Udbytte siden aktiesalget til Goldman Sachs og til staten

– Statens ejerskabsrolle efter salget og børsnoteringen

– Ændringen i selskabskonstruktionen fra aktieselskab til børsnoteret aktieselskab – forhold vedrørende aktionærernes muligheder for indflydelse på virksomheden

– Udviklingen i DONG Energy’s akties værdi i perioden fra børsnoteringen 9. juni 2016 og frem”.

Læs mere i statsrevisorernes pressemeddelelse.

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Belfast00:00Randers00:00Addis Ababa00:00Kabul00:00Mumbai00:00Mandalay00:00Hong Kong00:00Tokyo00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Belfast00:00Randers00:00Addis Ababa00:00Kabul00:00Mumbai00:00Mandalay00:00Hong Kong00:00Tokyo00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Belfast00:00Randers00:00Addis Ababa00:00Kabul00:00Mumbai00:00Mandalay00:00Hong Kong00:00Tokyo00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Belfast00:00Randers00:00Addis Ababa00:00Kabul00:00Mumbai00:00Mandalay00:00Hong Kong00:00Tokyo00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

Velkommen til Føljeton

Install
×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12