Nyhedsanalyse

Danmark som Lille Kina

Statsminister Mette Frederiksen orienterer om COVID-19-situationen i Danmark på et pressemøde i Statsministeriets spejlsal, onsdag aften den 11. marts 2020.

I nyhedsbrevet /dkpol kan du læse Lars Trier Mogensens tre vinkler på regeringens corona-chokterapi; en god, en ond og en grusom. Dette er den sidste og grusomme analyse: 

I fredstid har ingen dansk regering – i hvert fald ikke i moderne tid – indført så drakoniske forholdsregler, som i dag er blevet førstebehandlet i Folketinget. Inspirationen kommer ikke fra Europa. Tværtimod.

Belært af de fatale erfaringer fra Italien har S-regeringen rettet blikket mod arnestedet: Kina. Først da de kinesiske myndigheder tog brutale virkemidler i brug, lykkedes det at stoppe spredningen af coronavirus.

Samme model skal nu afprøves i Danmark. Myndighederne får med L133, Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, nogle hidtil uset vide beføjelser til bl.a. at kunne trænge ind i private hjem, tvangsbehandle folk, forhindre andre i at bevæge sig rundt i samfundet, ja, sågar til at ekspropriere ejendom.

I løbet af blot den næste uge vil et ekstremt lovkompleks, som er blevet skruet sammen i al hast, blive vedtaget, muligvis enstemmigt af alle Folketingets partier, og derefter vil myndighederne – bizart nok med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke øverst i toppen – egenhændigt kunne suspendere en række grundlovssikrede rettigheder, uden domstolenes forudgående godkendelse. For som det nævnes i bemærkningerne til loven beskytter f.eks. Grundlovens § 72 – hvor der står, ”at boligen er ukrænkelig” – kun i de tilfælde, hvor anden lovgivning ikke giver myndighederne for at trænge mere eller mindre frit ind.

Konkret står der i lovudkastet, at sundheds- og ældreministeren ”bemyndiges til at fastsætte regler om adgang uden retskendelse til lokaler m.v. med henblik på kontrol af overholdelsen af ovenanførte forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger”. Uden dommerkendelse kan myndighederne altså fremover trænge ind på privat område, hvis de har en formodning om, at nogle holder fest – for at lukke alt ned. Større områder i Danmark kan også afspærres i længere tid, uden begrundelse eller adgang for de mennesker, der måtte bo i områderne.

Hvis de igangværende overenskomstforhandlinger skulle ende med en storkonflikt – hvad der bestemt ikke kan udelukkes, efter Forligsinstitutionen netop har udskudt forhandlingerne på grund af corona-nedlukningen – vil myndighederne let kunne opløse ethvert anløb til demonstrationer. Ligesom kommende 1.maj-arrangementer med vrede arbejdere også vil kunne forbydes med den nye lov i hånden.

Kineserne har vist vejen: Myndighederne bestemmer, og borgerne skal lydigt føje de instrukser, som politi og hjemmeværn udstikker. Samtidig bliver der slået hårdt ned på enhver dissens, om ikke andet skal skræmte borgere nok sørge for selvjustits over for de typer, der forholder sig kritisk til myndighedernes fremfærd. De udskammes på sociale medier.

Lige nu er det imidlertid ikke muligt at fremføre en sådan grusom analyse, altså om Danmark som et lille Kina, ganske enkelt fordi det vidt og bredt bliver opfattet som både landsforræderisk og sølvpapirhat-agtigt at stille sig kritisk an over for de triumferende djøf’ere. Men når støvet har lagt sig, og politikernes handlinger igen kan diskuteres frit, vil der blive trukket oplagte tråde fra statsminister Mette Frederiksens tidligere udtalelser, som ofte har været mørksindede, uhyggelige og dystre, til de seneste døgns pludselige lovopstramninger. Ja, lidt på forkant har professor Marlene Wind allerede tegnet et mønster op, som kan forklare udviklingen:

”Socialdemokraterne i Danmark rider på den autoritære bølge, hvor kontrol og stram styring er topprioritet,” skriver hun i Berlingske med henvisning til tilstanden i flere øst- og centraleuropæiske lande: ”Det gælder ikke bare uafhængige eksperter, der helst skal efterplapre det, som regeringen selv mener. Men regeringen benytter også igen det klassiske Orbán-trick med at skabe frygt og så derefter træde til som den stærke leder, der kan levere semi-illiberale tiltag som overvågning, tvangs-adoptioner af børn og administrativ frakendelse af statsborgerskab”.

Regeringens nedlukning af store dele af Danmark kan – på grusom vis – ses i direkte forlængelse af statsministerens åbningstale i oktober, hvor hun bl.a. sagde: ”Historien går ikke kun fremad. Den kan også gå tilbage”.

I de seneste døgn er danmarkshistorien rullet baglæns. Det frie, decentrale og tillidsbaserede Danmark er blevet rullet tilbage, til fordel for en mere statsstyret, centraliseret og ja, kinesisk samfundsmodel. Men alle disse grusomheder er vi nok nødt til at vente med at diskutere. For lige nu er stemningen mest til den gode analyse: Myndighederne er fantastiske!

Det samlede nyhedsbrev, også med de to første analyser – den gode og den onde – kan læses i fuld længde her: Operation Samfundssind

Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00Silicon Valley00:00Mexico City00:00New York00:00Sao Paulo00:00Nuuk00:00Bangui00:00Linköping00:00Kyjiv00:00Kabul00:00Mumbai00:00Hong Kong00:00Shanghai00:00Sydney00:00Fransk Polynesien00:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12